Radonmätning i Stockholm för din säkerhet

Du vill inte bo i ett hus med för höga radonhalter och därför bör du göra en radonmätning i Stockholm för din säkerhet. Du kommer antagligen inte att känna något av radonet men det kan finnas där i luften. Är det allt för höga halter av radon i luften så riskerar lungorna att påverkas och i värsta fall så kan det bli så att du får lungcancer. Då är det bättre att ligga steget före och anlita en effektiv radonmätning Stockholm för att vara på den säkra sidan.

Radonmätning i Stockholm görs enkelt

Radon är en helt naturlig gas som ändå är farlig i för höga halter. Det är en ädelgas och den bildas när berggrund bryts ner. Det finns gott om berg och berggrund i Stockholm och därför är halterna av radon också högre än på andra ställen där det inte finns så mycket berggrund utan istället kanske en grund baserad mer på lera eller sand. För att mäta radonet i ditt hus så ska du ta kontakt med en firma som sysslar med radonmätning i Stockholm så att de kan hjälpa dig. Då kommer de att skicka ut instrument till dig och dessa ska stå i ditt hem i en period. Det kan vara allt mellan 24 timmar till 10 dygn. Dessutom vill många firmor göra mätningar över en viss tid och därför kan det vara så att de återkommer efter ett par månader.

Om det är för mycket radon?

Skulle det visa sig vid din radonmätning i Stockholm att du har för mycket radon så behöver åtgärder vidtas. Det finns lite olika sätt att göra det på men det vanligaste är med en så kallad radonsug. Den drar ut det farliga radonet och ibland räcker det med en kraftig ventilation för att komma åt problemet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *